วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1


ด้านหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 ขอบคุณวิทยากร

  
นิสิตศึกษาหาความรู้
แผนภาพอาณาจักรสัตว์ทะเล (ทัศนสัญลักษณ์)


ศึกษาตู้อันตรทัศน์


ศึกษา หุ่นจำลอง (ประสบการณ์จำลอง)


ทัศนสัญลักษณ์


ทัศนสัญลักษณ์
หุ่นเต่าทะเล (ประสบการณ์จำลอง)

ตู้อันตรทัศน์

ตู้อันตรทัศน์


สาขาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาเทคโนโลยีการศึกษาภาคพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น